Un vas de vi en el moment oportú,
val més que totes les riqueses de la terraEl vi és l’única obra d’art,
que es pot beure